İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikası

Şirketimizde, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemek için her türlü önlemi alacak, İSG Yönetimini ve İSG performansımızı sürekli geliştireceğiz.

İSG konuları ile ilgili olarak en azından yürürlükteki yasal İSG mevzuatına ve üyesi olduğumuz kuruluşların diğer şartlarına uyacağız.

İSG ile ilgili tüm çalışmalarımızın, oluşturduğumuz politikalar doğrultusunda yapılmasını ve bunun sürekliliğini sağlayacağız. 

Şirketimiz yönetimi altında çalışan bütün personelin, bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak için gerekli duyuruları yapacak, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürüteceğiz. 

İSG konularında yapılanların ilgili taraflara uygun ve ilgili taraflarca ulaşılabilir olmasını sağlayacağız. 

İSG politikamızın şirketimiz çalışmalarına uygun olması ve uygun olarak kalmasını temin etmek üzere politikalarımızı periyodik olarak gözden geçireceğiz. 

Faaliyetlerimiz sırasında tüm çalışanları ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek diğer kişileri, işle ilgili yaralanma ve hastalıklardan koruyacağız. 

Çalışanlarımızla ilgili olarak kendimizin ve diğer şahısların canına, malına ve mülküne zarar vermemek için tehlikeyi daha başlangıç aşamasında kontrol edip sürekli izleyerek gerekli düzenlemeleri yapacak ve uygulama aşamasında mümkün olan her türlü korumayı sağlayacağız.