Çevre Politikası

Çevre Politikası

Çalışmalarımızın çevre üzerindeki etkilerini tespit edecek ve olumsuz etkileri en aza indirecek gerekli önlemi alacağız.

Çalışmalarımız için gerekli enerjiyi ve doğal kaynakları en etkin bir şekilde kullanacak, israfını önlemek için gerekli önlemleri alacağız.

Çalışmalarımız sonucunda meydana gelen atıklarımızı, kontrol altında tutacak; hava, su ve toprağın kirlenmesini önlemek için gerekli önlemleri alacak ve bunları sürekli geliştireceğiz.

Çevre ile ilgili yürürlükteki yasal mevzuatın ve üye olduğumuz kuruluşların diğer şartlarını yerine getireceğiz.

Çevre ile ilgili tüm çalışmalarımızın, oluşturduğumuz politikalar doğrultusunda yapılmasını ve bunun sürekliliğini sağlayacağız. 

Kendimizin ve diğer şahısların canına, malına ve mülküne zarar vermemek için çevreye vereceğimiz zararlı bir etki söz konusu olursa tehlikeyi daha başlangıç aşamasında kontrol edip, sürekli izleyerek gerekli düzenlemeleri yapacak ve uygulama aşamasında mümkün olan her türlü korumayı sağlayacağız.

Çalışmalarımızın, kamu yararına ve kamu erişimine açık olmasını sağlayacağız.

Çalışanlarımızın, çevre bilincini geliştirmek amacıyla sürekli eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürüteceğiz.