Kombine/Konvansiyonel Demiryolu Taşımacılığı

Kombine/Konvansiyonel Demiryolu Taşımacılığı

Öz varlık vagonlar ve konteynerler ile dökme yük taşımacılığı,

Genel kargo taşımacılığı

Yılda yaklaşık 3 milyon ton dökme yük taşımacılığı